Bestuursondersteuning
Een goede adviseur zorgt niet alleen voor verbindingen tussen bestuur en ambtelijke organisatie, maar ook voor verbindingen tussen verschillende organisatieonderdelen, tussen processen en voor verbindingen tussen deze processen in relatie tot de samenleving. Het leggen en onderhouden van goede verbindingen vormt de essentie van bestuursondersteuning. Ik help u graag om in het verlengde van de sturingsfilosofie die in de eigen organisatie wordt gehanteerd de kracht van het bestuur en de effectiviteit van de organisatie te versterken.

Beleid & advies
Veel te dikke nota`s en rapporten, wie kent ze niet? Beleid maken klinkt makkelijk maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig. Simpel gezegd wil je met beleid bereiken dat je van A naar B komt. Maar daar hebben meerdere partijen een rol bij: de organisatie, het bestuur, externe stakeholders. Waar staan ze, wat zijn de belemmeringen en succesfactoren? Een goede beleidsnota bevat niet te veel tekst en zeker geen loze kreten. In principe bevat een beleidsnota niet meer dan een beknopte weergave van de huidige situatie, de gewenste situatie en de weg naar toe. Maar het is nog een hele kunst om kort en bondig te formuleren. Serveon biedt praktische hulp bij het ontwikkelen, formuleren en implementeren van beleid.

Projectmanagement
Serveon heeft ruime ervaring met het leiden van (complexe) projecten en de daarbij behorende methoden en technieken.

Opstartfase

 • Zicht op de projectopdracht
 • Projectvoorbereiding
 • Stakeholders in de projectomgeving
 • Projectdoelstellingen


Faseren en inrichten van het project

 • Planmatige invulling in projectfases
 • Projectteamsamenstelling
 • Voortgang en bijsturen bij afwijkingen


Leidinggeven aan projecten

 • Projectleiderschap
 • De benodigde communicatieve vaardigheden
 • Conflicthantering en onderhandelen
 • Persoonlijke effectiviteit


Projectregie en procescoördinatie

Het is mooi als er projectmatig wordt gewerkt in de organisatie. Maar vaak is er geen of onvoldoende zicht op de samenhang tussen projecten of de afdelingen waarin zij worden uitgevoerd. Er bestaat daarom soms een spanningsveld tussen de lijnorganisatie en de projectorganisatie. Projecten zijn immers bij uitstek multidisciplinair en afdelingen of clusters niet. Om het risicomanagement van de projecten beter vorm te geven is het soms verstandig de regie over de projecten onder de verantwoordelijkheid van een projectregisseur te laten vallen die verantwoordelijk is voor:

 • de procesmatige aansturing van de projectleiders:
 • de rapportagetaak en het monitoren van de organisatorische risico’s, zodat vanuit een overall blikveld de voortgang van de projecten wordt bewaakt:
 • het tot stand brengen van integrale afstemming:
 • het monitoren van de financiële en organisatorische risico’s;
 • het begeleiden van het politiek bestuurlijke proces;
 • het bewaken van de voortgang op de rapportages


Inhoudelijke expertise

 • economische zaken
 • ruimtelijke ordening
 • gebiedsontwikkeling
 • breedband internet projecten
 • vastgoed en grondzaken
 • gemeenschappelijke regelingen
 • planning en control