Matthijs Beute
Ik ben in 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht (Integrale veiligheidszorg) en daarna mijn carrière begonnen bij het  UWV als juridisch medewerker. Sinds 2004 ben  ik werkzaam geweest bij diverse gemeenten in het domein veiligheid en economische zaken, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Kenmerkend in mijn carrière is de actieve rol in regionale samenwerking en externe partijen zoals gemeenschappelijke regelingen. In de afgelopen jaren heb ik door opleiding, ervaringen en training veel geïnvesteerd in mijn persoonlijke ontwikkeling (o.a. opleiding senior projectmanagement, Hartmans studiekring, bestuursacademie). Daarnaast ben ik in 2010 afgestudeerd aan de Thorbecke Academie te Leeuwarden (bc bestuurskunde).  In 2015 heb ik besloten mijn eigen onderneming Serveon te starten.

DSC_0320-bewerkt-bewerkt-2-2

Wat is mijn profiel?

   • Kennis van en strategisch inzicht in het brede werkterrein van de overheid en gemeenten in het bijzonder;
   • Kennis van en gevoel voor juridische component van publiekrechtelijke taken (AwB, nationale wetgeving en Europese richtlijnen);
   • Voorkeur voor projectmatig en resultaatgericht te werken;
   • Veel ervaring met externe partijen (georganiseerde bedrijfsleven), onderhandeling en omgaan met tegenstrijdige belangen;
   • Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
   • Op alle niveaus goed samen kunnen werken;
   • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;
   • In staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en prioriteiten te stellen.

Een uitgebreid CV, competentieprofiel en assessment resultaten zijn op aanvraag beschikbaar.

Duurzaam en maatschappelijk ondernemen
Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen zijn geen bijzonderheid voor mij maar een vanzelfsprekendheid. Deze tijd vraagt om betrokkenheid van ieder mens om een steentje bij te dragen aan onze wereld en toekomstige generaties. Serveon  doet dit onder andere door:

 • Alle zakelijk en privé gereden kilometers te compenseren (CO2-neutraal).
 • Uitsluitend gebruik te maken van groene en kleinschalige gas- en elektra leveranciers.
 • Te investeren in energiezuinige apparatuur, besparing en alleen gebruik te maken van materialen voorzien van duurzaam keurmerk.
 • Gebruik te maken van een PV-installatie waardoor geen fossiele brandstoffen noodzakelijk zijn voor voeding van elektrische apparatuur (opbrengst 2014: 4200 Kwh waardoor privé en zakelijk energieneutraal zijn).
 • Te bankieren bij een bank met duurzame filosofie (Triodos).
 • Een aantal goede doelen structureel te ondersteunen (o.a. Plan NL, Edukans)
 • Opdrachtgevers vrijblijvend te adviseren of kritisch te benaderen als het gaat om een maatschappelijk verantwoorde manier van werken.