De moderne overheid kiest steeds vaker voor een faciliterende rol. Dat vraagt van de overheden niet alleen kennis maar vooral de juiste competenties die nodig zijn om als verbinder op te treden. Vertrouwen, integriteit en respect zijn daarbij belangrijke elementen. Als zelfstandig professional bied ik beleidsmatige ondersteuning voor (lokale) overheden op het gebied van ruimtelijke en economische vraagstukken. Ik ben gespecialiseerd in (beleids-)werkzaamheden en projecten bij (lokale) overheden waarbij gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en externe organisaties een rol spelen.

Door in een vroeg stadium van uw project alle belangen en invloeden in kaart te brengen, werk ik resultaatgericht aan het realiseren van uw doelstellingen. Echt contact met de betrokken mensen en  partijen leidt tot meer inzicht en betere resultaten. Ik heb ruime kennis en ervaring, een breed netwerk en hanteer een moderne manier van werken. Detachering, projectmanagement of interimwerkzaamheden behoren tot de mogelijkheden.

Over Serveon
De naam Serveon is een speelse samenvoeging van het Latijnse werkwoord “ Servire” en “ Pantheon”. Servire is het Latijnse werkwoord voor helpen en het Pantheon (Grieks: πας “pas” = elke / θεος “theos” = god) is een gebouw in Rome dat als tempel werd gebouwd oorspronkelijk in 27 v. Chr. Pantheon is tevens de naam van het bedrijf dat mijn vader samen met een compagnon midden jaren 80 heeft opgericht (Pantheon Automatisering).